Der snakkes til stadighed meget om indeklima både i og uden for byggebranchen. Men hvis husene bliver bedre og bedre, hvorfor gør indeklimaet så ikke også? Svaret er, at det gør det også. Det mærkes fx. på den komfort vi oplever med jævne, lune temperaturer i boligen året rundt og ved den lavere kemiske belastning efter stramninger af lovgivning vedrørende byggeriets materialer.

Men vi opholder os i større og større udstrækning inden døre. Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 90 % af danskerne opholder sig mindst 13 timer i deres bolig. Dertil kommer så timerne, vi er på arbejde, i skole eller på andre måder indendørs. De mange timer indenfor skaber nye udfordringer for det gode indeklima.

Indeklimaets udfordrere

Et menneske afgiver mere end en liter vand i døgnet gennem sved og udånding. Og mikroorganismer som husstøvmider og skimmelsvampe lever godt af det i husets lune temperaturer. Også damp og fugt fra madlavning, rengøring og tørring af tøj inden døre sætter sig i bygningsdele og møblement og fodrer derved for indeklima uhensigtsmæssige organismer.

Når vi køber nyt – uanset om det er legetøj, møbler, elektronik eller så meget andet – så tilføjer vi husets indeklima micropartikler og kemi. Vi tilføjer også i stor stil luften vi indånder kemikalier fra rengørings- og vaskemidler, deodoranter og lignende.

Endeligt kan brændeovnen og stearrinlysene også påvirke indeklimaet negativt. Tændte stearrinlys afgiver blandt andet kvælstofdioxid, som vi kender fra dieselbiler, der kan skade lungerne.

De mørke kroge

Og så er der lyset. Lys er vigtig for generel velvære, søvn og ikke mindst humøret. Men det er svært at designe kunstige lyskilder, så de opfylder de krav menneskets krop har til lysets niveau, farve og skiftende retninger over dagen. På samme måde kan naturligt lys være svært at kontrollere og vi har tendens til at lukke det ude det meste af tiden, fordi det ind i mellem blænder eller giver et uhensigtsmæssigt genskin. Og derfor ender vi ofte med mindre lys, end vi reelt behøver.

Fysiske og psykiske konsekvenser

Et dårligt indeklima kan medføre træthed, hovedpine, uoplagthed og irritation af slimhinderne i luftveje, næse, svælg og øjne. Det kan også være årsagen til eller en forværrende faktor ved alvorligere sygdomme.

Man ved i øvrigt at dagslys øger mennesker og dyrs energiniveau og at lysmængden spiller ind på mængden af signalstoffet serotonin i hjernen. Lyset får cellerne i øjet til at give besked til hjernen om at den skal producere mere serotonin. Derfor har man naturligt mindre serotonin om vinteren, mens man unaturligt har mindre af signalstoffet ved længere perioders ophold i dårligt oplyste lokaler. Serotonin er ansvarlig for vores lykke følelse, og for lidt serotonin kan føre til depression.

Bedre adfærd, bedre indeklima

Du kan gøre meget selv for at forbedre din boligs og din arbejdsplads indeklima. Sørg for at lufte ud flere gange dagligt med mindst 10 minutters god gennemtræk. Brug emhætten i forbindelse med madlavning og luft også gerne ud efter madlavningen. Gør rent en gang om ugen – men begræns mængden af vand eller tør godt af efter endt rengøring. Og så begræns brugen af stearinlys og brændeovn.

Der findes også mulighed for at automatisere udluftning ved brug af fx. mekanisk udsugning eller installation af ventilationsvinduer, som sørger for en konstant luftgennemstrømning i boligen. På samme måde kan man få automatisk lysafskærmning, så solens stråler udnyttes optimalt.

Personlig rådgivning

Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S har mange års erfaring med både rådgivning i valget af nye vinduer og montering af vinduer fra mange forskellige producenter. Vi kan også tilbyde dig at tale med en af virksomhedens VELUX dagslys-rådgivere.

En VELUX dagslys-rådgiver deltager i VELUX dagslys-kurser samt VELUX INTEGRA / VELUX ACTIVE kurser og har en indgående viden om produkter, dagslys og indeklima i boligen.

Under services kan du læse mere om tilbudsfasen ved montering af vinduer, og under referencer kan du se billeder af projekter, hvor vi har monteret vinduer for både private og erhverv. Ønsker du et gratis tilbud på din opgave, kan du kontakte os på tlf: 97 18 70 63 eller ad@lyngeebbesen.dk