Corona har indflydelse på alle brancher – og også på vores tømrervirksomhed. Derfor tager vi hos Tømrermester Gorm Lynge A/S en række forholdsregler, så vi kan holde arbejdspladsen igang uden at forårsage smittespredning.

Både når vi er ude hos private, på byggepladsen eller på kontoret, så sørger vi for at efterkomme sundhedsstyrelsens anvisninger for at forebygge udbredelse af coronavirus. Vi sørger for ekstra rengøring, vi holder afstand, vi dropper håndtrykket for en tid. Og så har vi kun raske medarbejdere på arbejde.

Vi sørger for løbende at holde øje med nye anvisninger i medierne fra Sundhedsstyrelsen og fra Dansk Byggeri. Når der er nyt viderebringes anvisningerne til alle vores medarbejdere.

Social ansvarlighed er en naturlig del af vores værdisæt. Vi ønsker at bidrage til et stærkt samfund med stabile arbejdspladser og sund økonomi. I den aktuelle og meget alvorlige situation Danmark står i nu ønsker vi at understrege denne målsætning yderligere. Det vigtigste er, at vi passer på hinanden.